Pestprotocol

Wij zeggen 'nee' tegen pesten!

De Koppel wil een school zijn waar kinderen, leerkrachten en ouders zich veilig en gerespecteerd voelen, waar kinderen met heel veel plezier naar toe komen om te leren en waar structuur zit in de organisatie en het leerstofaanbod. De Koppel wil zich samen met ouders inzetten om een omgeving te scheppen waarin kinderen zich optimaal kunnen en durven te ontwikkelen.

Hiertoe willen wij, samen met ouders/verzorgers en directe betrokkenen bij een kind, streven naar een pestvrije school. Pestgedrag kan (zeer) schadelijk zijn voor zowel de slachtoffers als de pesters wanneer er niet adequaat mee wordt omgegaan. Het pedagogisch klimaat (zie schoolgids) moet er dan ook op gericht zijn een veilige omgeving te garanderen waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het bieden van geborgenheid, respect en structuur staat bij ons hoog in het vaandel.

In het pestprotocol kunt u meer lezen over de onderstaande vier doelstellingen:
- Het voorkomen van pestgedrag
- Het tijdig signaleren van pestgedrag
- Het bespreekbaar maken van pestgedrag
- Het optimaliseren van de samenwerking met ouders om pestgedrag te voorkomen/ aan te pakken

Lees hier het hele protocol.