Strategisch beleidsplan

Hoe ziet onze school er over een paar jaar uit?

Stel, het is 2020. We wandelen door de gangen van een van onze schoolgebouwen en openen een willekeurig klaslokaal. Wat zien we dan? Kinderen die in groepjes samen leren en een leraar die de rol van coach vervult? Kinderen die geen schoolboeken op hun tafel hebben, maar gebogen zitten over een tablet of een experiment uitvoeren bij het buurthuis in de wijk? Staat er een ouder voor de groep die een gastles geeft? Krijgen de kinderen nog aparte reken- en taalles of zijn ze aan het programmeren?

We kunnen nooit met zekerheid in de toekomst kijken, maar als WereldKidz hebben we wel ons best gedaan om een beeld samen te stellen van ons onderwijs in 2020. Met als uitgangspunt: leerlingen te begeleiden in hun eigen ontwikkeling en hen optimaal voor te bereiden op hun toekomst.

Lees hier het strategisch beleidsplan 2016-2020.