Info algemeen

Iedereen is welkom bij WereldKidz!

Alle scholen van WereldKidz zijn openbare scholen en staan daarmee open voor alle leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen midden in de wereld staan en zich daarin zelfstandig kunnen redden. We willen dat kinderen sociaal vaardig, zelfredzaam en nieuwsgierig zijn. We dragen uit vertrouwen te hebben in de capaciteiten van de kinderen. Elk kind heeft talenten. Het benutten en ontwikkelen van talenten bevordert het zelfvertrouwen en daardoor het leervermogen van kinderen. Dit is de basis, van waaruit kinderen zo optimaal mogelijk tot leren kunnen komen.

Ons uitgangspunt is dat ieder kind verschillend is. Ook geloven we dat respect voor anderen alleen kan ontstaan vanuit een positief zelfbeeld. Kenmerkend voor onze scholen is dan ook dat alle kinderen zich in een rustige, positieve sfeer kunnen ontwikkelen. De leerkrachten creëren de voorwaarden door het vaststellen en handhaven van gedragsregels die hieraan bijdragen.

Rekening houden met anderen, zonder je eigenheid te verliezen, is hierbij een belangrijke leidraad. Naast de cognitieve ontwikkeling is ook de creatieve ontwikkeling belangrijk op de WereldKidz scholen. Beide dragen bij tot de totale ontwikkeling van het kind. We helpen het kind te zoeken naar de eigen talenten, zodat deze verder ontwikkeld kunnen worden.

De school is een schakel in de opvoedingsketen. Samen met de ouders en de wijk voelt elke WereldKidz school zich mede verantwoordelijk voor een goede opvoeding van de kinderen.

Lees hier meer over onze school!

Voor meer informatie over WereldKidz en over onze andere scholen kunt u terecht op onze algemene website.