Aannamebeleid

Iedereen is welkom!

WereldKidz Koppel is met trots een openbare school. Pluriformiteit, emancipatie en tolerantie zijn voor ons belangrijke uitgangspunten.

Pluriformiteit
Er is ruimte voor verschillende godsdiensten en verschillende levensbeschouwelijke opvattingen, waarbij respect voor iedereen het uitgangspunt is. Ook op het gebied van leerstof is pluriformiteit van belang, niet alle kinderen leren op dezelfde manier of kunnen dezelfde leerresultaten bereiken.

Emancipatie en tolerantie
De school is een ontmoetingsplaats voor kinderen uit verschillende milieus, gezindten en culturen en is daardoor een afspiegeling van de maatschappij. In de school wordt gezocht naar mogelijkheden om de eigen waarden, mening, overtuiging of opvatting in harmonie te verenigen met die van anderen.

Als u uw kind wilt inschrijven . . .
Het inschrijven van leerlingen kan alleen op afspraak. Op deze manier hebben we voldoende tijd om u persoonlijk rond te leiden. Voor een afspraak kunt u bellen met de school en vragen naar de directie of naar de coördinator onderbouw (Marja Heuts).

De inschrijving van kleuters
Uw kind moet minimaal 2½ jaar oud zijn om bij ons ingeschreven te worden. U krijgt direct te horen of uw kind geplaatst kan worden. Wij werken dus in principe niet met wachtlijsten! Een inschrijving duurt ongeveer één uur. In dat uur zullen we zoveel mogelijk informatie over u en uw kind verzamelen. Hierdoor kunnen wij snel inschatten wat voor uw kind het beste is.

Inschrijving van kinderen die verhuisd zijn
Het kan zijn dat u, bijvoorbeeld door een verhuizing, een andere school zoekt voor uw kind. Bij een plaatsing wordt rekening gehouden met de groepsgrootte en het groepsklimaat van de groep waar uw kind thuishoort. U bent verplicht ons vooraf volledig te informeren over eventuele problemen die uw zoon of dochter heeft ondervonden in zijn of haar schoolloopbaan. Voordat wij tot plaatsing overgaan, nemen we contact op met de vorige school. Kinderen die al een verwijzing hebben naar het speciaal basisonderwijs schrijven we niet in.

Voor meer informatie over inschrijvingen verwijzen wij u naar onze schoolgids.

Hier vindt u ons inschrijfformulier.