Ons onderwijs

De groepen op WereldKidz Koppel

Links in het menu vindt u alle groepen van WereldKidz Koppel. WereldKidz Koppel werkt met combinatiegroepen. Uiteraard is er voor elk leerjaar aparte aandacht. Naast de groepen 1 t/m 8 heeft WereldKidz Koppel twee Taalklassen. In deze klassen zitten kinderen die de Nederlandse taal nog onvoldoende machtig zijn om in het reguliere onderwijs mee te draaien. Vaak kunnen kinderen na 1 of 2 jaar Taalklas doorstromen naar het reguliere (basis)onderwijs. Wij zijn erg trots op onze Taalklassen!