Groep 3

Spelend leren in groep 3

Bij de aansluiting van de kleutergroepen naar groep 3 wordt het speelse karakter van de kleutergroepen zoveel mogelijk gehandhaafd en ook de werkvormen uit de eerste twee jaar blijven waardevol. Geleidelijk worden er meer eisen gesteld aan de werkhouding: de concentratie en het leertempo wordt verhoogd. Maar altijd zorgen we ervoor dat de creativiteit, spontaniteit en eigen inbreng van de kinderen een belangrijke plaats blijven innemen.

Lezen
Lezen is de belangrijkste vaardigheid die een school de kinderen kan leren. Het is de basis voor alle vakken. We werken met de methode ‘Veilig Leren Lezen’ in groep 3. Als uw kind kan lezen, is het heel belangrijk dat lezen ook als plezierig ervaren wordt. Onze school probeert ervoor te zorgen dat het leesplezier het hele jaar in allerlei activiteiten gestimuleerd wordt. In groep 3 wordt elke dag gestart met lezen. Elke week gaan de kinderen naar de schoolbibliotheek, waar ouders helpen bij het uitzoeken van de boeken.

Woordenschat

Naast het werken met methodes werken we ook aan woordenschat door middel van de woordmuur, met behulp van het programma ‘Met Woorden In De Weer’. De woordmuur wordt dagelijks geoefend met de kinderen.

Schrijven
In groep 3 wordt veel aandacht besteedt aan de fijne motoriek en het goed leren schrijven van de letters. Hiervoor wordt de methode ‘Pennenstreken’ gebruikt. 

Rekenen
We werken met de methode ‘Pluspunt’. Hiermee werken de leerlingen afwisselend leerkrachtgebonden en zelfstandig aan de lessen. Er is ruimte voor differentiatie waardoor alle kinderen op hun eigen niveau werken. Hierbij wordt ook software op het digibord gebruikt en wordt de stof extra geoefend op chromebooks of tablets.

Overige activiteiten
In groep 3  gaan de kinderen twee keer per week naar de gymzaal. Hier oefenen ze met sport en spel.
Natuurlijk besteden we ook aandacht aan de sociale vaardigheden zoals het samenwerken en samen spelen op het plein.
Op het programma staan ook creatieve vakken. Dit houdt in dat de kinderen twee keer per week werken aan muziek, handvaardigheid of drama.
Ook gaan we er regelmatig op uit. Bijvoorbeeld naar ‘de Boswerf’, de boerderij, de bibliotheek of het theater.

21st Century Skills

Ook bieden we wetenschap en techniek aan. Daarin besteden we expliciet aandacht aan de 21st Century Skills. Sinds schooljaar 2016-2017 werken we aan de vaardigheden, zoals problemen oplossen, ICT-basisvaardigheden en kritisch denken. In de onderbouw werken de kinderen geregeld met opdrachten uit Outside the Box, Beebox en Osmo. 

Zelfstandigheid
Wij vinden het belangrijk om de kinderen te leren hoe ze zelfstandig kunnen werken. Zelfstandig werken is een moment op de dag waarin kinderen zelfstandig taken aan het uitvoeren zijn. Kinderen hebben de uitleg al gehad van een aantal vakken en beslissen zelf in welke volgorde zij hun taken maken.Door kinderen zelfstandig te laten werken, leren wij hen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerresultaten en het leerproces.
De kinderen leren om de inhoud van de instructie zelfstandig te verwerken en in te oefenen. Daarbij ontwikkelen ze de volgende vaardigheden:
  • Plannen van taken
  • Zorg dragen voor eigen werk, de kinderen om je heen en de materialen die je gebruikt.
  • Hulp vragen en hulp geven op een goede manier.
  • Zoeken naar oplossingen wanneer de leerkracht niet beschikbaar is.
  • Effectief samenwerken.

'Stoplicht' en 'gedragscodekubus'

Hierbij maken wij ook gebruik van ‘het stoplicht’ en de ‘gedragscodekubus’. Als het stoplicht op rood staat mag er alleen individueel gewerkt worden. Er mag niets aan de leerkracht gevraagd worden.
Bij het oranje stoplicht mag de leerling iets aan een medeleerling vragen, de leerkracht is niet beschikbaar.
Bij het groene stoplicht mogen de leerlingen samenwerken, de leerkracht is ook beschikbaar.
Het stoplicht wordt in combinatie met het blokje gebruikt dat elke leerling vanaf groep 3 op zijn tafel heeft liggen. Het blokje heeft een rood vakje, een groen vakje en een vraagteken.
Wanneer de leerling het blokje met het rode vakje omhoog legt betekent dit, dat de leerling zelfstandig wil werken en niet beschikbaar is om iemand te helpen.
Wanneer de leerling het blokje met het groene vakje omhoog legt betekent dit, dat de leerling samen werkt en/of beschikbaar is voor vragen van een medeleerling.
Bij het vraagteken, heeft de leerling een vraag aan de leerkracht of aan een medeleerling.

De leerkracht maakt vaste looprondes in de klas. Ook maken we gebruik van de timetimer. Een klok waarop de leerlingen precies kunnen zien hoe lang ze nog aan een bepaalde taak kunnen werken.