Schakelklas

Extra aandacht en ondersteuning voor wie dat nodig heeft

In de schakelklas wordt extra ondersteuning gegeven aan leerlingen die dat, naast het intensieve aanbod in de eigen groep, nodig hebben. Dit gebeurt onder schooltijd. De leerlingen, uit de groepen 2 tot en met 8, zijn verdeeld in kleine niveaugroepen.  Indien de groepen 1-2  klein zijn wordt de extra ondersteuning in de groep aangeboden door één van de groepsleerkrachten. De ondersteuning is tijdelijk en gericht op het weer goed aan kunnen sluiten bij de instructies en verwerking in de eigen groep.

De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, worden geselecteerd op basis van resultaten van Cito- en methodetoetsen en observaties van de groepsleerkracht, in overleg met de IB. 

De bedoeling is dat de leerlingen na een periode van ondersteuning op maat in de schakelklas weer kunnen aansluiten bij het aanbod in de eigen groep. 

Dit betekent dat leerlingen niet automatisch het hele jaar in een schakelklasgroep blijven en dat regelmatig wordt geëvalueerd en bijgesteld. Leerlingen ervaren zo succes en erkenning voor hun inzet, goed voor hun zelfvertrouwen en motivatie.

Het aanbod in de schakelklas legt de nadruk op het aanleren van leerstrategieën en metacognitieve vaardigheden, waardoor de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van leerlingen worden vergroot. Er wordt activerende directe instructie gegeven met de inzet van verschillende (coöperatieve) werkvormen.