Taalklas A-B

Het leren van de Nederlandse taal

Op onze school hebben we 2 taalklassen.
In Taalklas A zitten de kinderen tot 9 jaar en in Taalklas B de kinderen van 9-13 jaar. De kinderen komen uit verschillende landen. O.a. Polen, Irak, Iran, Afghanistan, Marokko en Syrië. Gemiddeld verblijven ze een jaar in onze klas.
In de taalklassen draait alles om het leren van de Nederlandse taal. Elke dag krijgen de kinderen gemiddeld 20 nieuwe woorden aangeboden. Dit ondersteunen we met praatplaten. Onze woordmuur is dan ook groot.Elke maand een project
Elke 4 weken is er een nieuw project. Aan het eind van een project is er een toets om te kijken hoeveel woorden de kinderen hebben geleerd.Zo werken we bijvoorbeeld met het onderwerp ‘beroepen’. De kinderen vertellen voor zover mogelijk over het beroep van hun vader of moeder in het land van herkomst. Er hangen beroepenkaartjes met daaraan gekoppeld het woord in de klas. Elke dag is er een nieuwe praatplaat, waar alle woorden van de dag op staan. Centraal staan onder andere de tandarts, de brandweerman, de vuilnisman, de dokter, de automonteur, de politieagent, de ober, de kok en de kapper. Ook richten we onze vertel/boekentafel in n.a.v. het thema en waar mogelijk maken we van de huishoek een passende plek, zoals bijvoorbeld een restaurant.Andere vakken met taal centraal
Naast het aanbieden van de woordenschat zijn we de hele dag bezig met taal.
We gebruiken de methode ‘Veilig Leren Lezen’. De kinderen werken aan een instructietafel onder begeleiding van de leerkracht. Ieder kind leest op zijn of haar eigen niveau. Dit is ook het geval bij spelling.
Natuurlijk staat er ook rekenen op het rooster en we besteden veel aandacht aan de creatieve vakken. De kinderen werken elke donderdagmiddag in groepjes aan een activiteit. Dit kan zijn toneel, werken met constructiemateriaal,werken met kosteloos materiaal, papiermaché of textiele werkvormen. Aan het einde van een periode is er een voorstelling, waarbij de ouders zijn uitgenodigd en elke keer een andere reguliere groep van de school.

Waar mogelijk proberen we tijdens een thema een excursie te plannen of iemand uit te nodigen die iets kan vertellen over zijn of haar werk. Moderne hulpmiddelen zoals chroombooks en i-pads worden dagelijks ingezet. Kinderen werken met een dagtaak of een weektaak en kunnen zo zelfstandig hun taken voor de dag plannen en uitvoeren.

Doorstroom
Een enkele leerling zal direct naar het Voortgezet Onderwijs gaan na de Taalklas. Er is veel aandacht voor het samenwerken met andere groepen, want uiteindelijk zullen de kinderen na de Taalklas instromen in een reguliere groep 3,4,5,6,7 of 8. We spelen regelmatig samen buiten of gaan samen naar de gymzaal en ook lezen de kinderen uit de hoogste groepen samen met de kinderen van de Taalklas.
De motivatie bij de kinderen is hoog en ze willen enorm graag leren. Dit vertaalt zich dan ook in goede resultaten.Speltherapie
Naast de activiteiten in de groep is er ook elke week een speltherapeute aanwezig op onze school om kinderen, die het nodig hebben middels therapie een stapje verder te kunnen helpen in hun ontwikkeling.

Nieuwsgierig?
Heeft u kinderen die in aanmerking komen voor ons taalonderwijs? Dan nodigen wij u van harte uit om een afspraak te maken voor een intakegesprek.
U kunt ook altijd vrijblijvend een afspraak maken om de school te bekijken en de sfeer te proeven.

Bekijk ook het filmpje van de Taalklas voor een sfeerimpressie!