Wetenschap en Techniek

Vindplaatsschool Wetenschap en Techniek

Speciale aandacht is er bij WereldKidz Koppel voor Wetenschap en Techniek. In 2020 moet elke basisschool verplicht Wetenschap en Techniek aanbieden binnen het lesprogramma. WereldKidz Koppel vindt dit zo belangrijk dat wij nu al bezig zijn dit lesprogramma vorm te geven. In alle groepen wordt aandacht besteed aan Wetenschap en Techniek. In die mate zelfs, dat het heeft geleid tot een mooie voorloperspositie in de regio!


In schooljaar 2016-2017 zijn wij vindplaatsschool geworden van KTWT (Zie ook hun website: https://ktwt.nl/ ) Dat betekent dat wij een voorloper zijn in regio Zuid-Oost van Utrecht op het gebied van Wetenschap en Techniek. In de bovenbouw hebben wij wekelijks een wetenschap en techniek circuit. In dit circuit werken kinderen elke week aan een onderdeel van de 21st Century Skills en wetenschap en techniek. Zo werken kinderen bijvoorbeeld met elektronica, zijn ze aan het programmeren of bouwen ze met blokjes een nieuwe school na.
Dit schooljaar gaan we aan de slag met onderzoekend en ontdekkend leren. Het project is begin van dit schooljaar van start gegaan met een echte professor die een prachtige introductie gaf bij het project op school. Kinderen zullen proefjes gaan zien en gaan doen. Als leerkrachten zullen wij ons nog verder  gaan verdiepen in de cyclus van onderzoekend en ontdekkend leren en hoe we hierbij het beste uit het kind kunnen halen.