Ouderparticipatie

Actieve ouders

Naast de inbreng van ouders in de medezeggenschapsraad en de ouderraad, kunnen ouders zich op diverse plaatsen en op vele momenten inzetten voor het onderwijs op onze school.
Onze school maakt graag gebruik van de bereidwilligheid van ouders om de handen actief uit de mouwen te steken en/of mee te denken. Wij vinden het belangrijk dat ouders inbreng hebben.
Zonder ouderhulp zou een aantal zaken niet optimaal uitgevoerd kunnen worden en bovendien bevordert het voor de betrokken ouders het inzicht in de dagelijkse gang van zaken in de school.
Deelname is natuurlijk niet verplicht, maar als u een oproep krijgt en u kunt iets doen …… draait u dan eens mee!

 Hiernaast leest u meer over de medezeggenschapsraad (MR) en de ouderraad (OR).